എന്താണ് സല്‍കര്‍മം? -ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് സംവാദം • Rejesh Paul
  മതങ്ങള്‍ എല്ലാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ..
  നിങ്ങള്‍ സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യുവിന്‍,
  ദൈവത്തിനു സ്തുതി പറയുന്നതോ?
  എന്താണ് സല്‍കര്‍മം?
  കൈകൂലി കൊടുക്കുന്നതോ?
  അപരന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കു ആണി തറക്കുന്നതോ?

  • 2 പേര്‍ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു

   • Zuhair Ali 
    ‎"സ്വസന്തതികളെ ദാരിദ്യ്രം ഭയന്ന് കൊന്നുകളയരുത്. അവര്‍ക്ക് അന്നം നല്‍കുന്നത് നാമാകുന്നു; നിങ്ങള്‍ക്കും. അവരെ കൊന്നുകളയുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും മഹാപാപമാകുന്നു. വ്യഭിചാരത്തിനോടടുക്കുകയേ അരുത്. അതു വളരെ വഷളായ നടപടിയും തീരെ ദുഷിച്ച മാര്‍ഗവുമാകുന്നു.അല്ലാഹു ആദരിച്ച ആത്മാവിനെ അന്യായമായി വധിക്കുകയെന്ന പാതകം ചെയ്യരുത്. ആരെങ്കിലും അന്യായമായി വധിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അതിനു പ്രതിക്രിയാനടപടി തേടുവാനുള്ള അവകാശം അവന്റെ ഉറ്റവന്ന് നാം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കൊലയില്‍ അവന്‍ അതിരു കടക്കരുത്. കാരണം അവന്‍ സഹായിക്കപ്പെടുന്നവനാകുന്നു. അനാഥന്റെ മുതല്‍ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൂടാ-അവന്‍ യുവത്വം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ. കരാറുകള്‍ പാലിക്കുവിന്‍. നിസ്സംശയം, കരാറുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു. അളന്നുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ തികച്ചളക്കുവിന്‍. തൂക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോള്‍ കൃത്യമായ ത്രാസുകളില്‍ തൂക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. അതാകുന്നു നല്ല വഴി. അനന്തരഫലത്താല്‍ ഉല്‍കൃഷ്ടവും അതുതന്നെ. നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സംഗതികളുടെ പിന്നാലെ കൂടാതിരിക്കുക. നിശ്ചയം, കണ്ണും കാതും മനസ്സുമെല്ലാംതന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ഭൂമിയില്‍ അഹങ്കരിച്ചു നടക്കരുത്. ഭൂമിയെ പിളര്‍ക്കാന്‍ നിനക്കാവില്ല. പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയരം പ്രാപിക്കാനും ആവില്ല." (Quran -17:31-37)

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Rejesh Paul ഇവയാണോ സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍?
    ഒരു ചോദ്യം
    എന്താണ് വ്യഭിചാരം??

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali 
    ‎"നിന്റെ നാഥന്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു: നിങ്ങള്‍ അവന്നു മാത്രമല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും ഇബാദത്ത് ചെയ്യരുത്. മാതാപിതാക്കളോട് നല്ലനിലയില്‍ വര്‍ത്തിക്കേണം. നിങ്ങളുടെ അടുക്കല്‍ അവരില്‍ ഒരാളോ, രണ്ടുപേരുമോ വാര്‍ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അപ്പോള്‍ അവരോട് `ഛെ` എന്നുപോലും പറയരുത്. പരുഷമായി സംസാരിക്കയുമരുത്. മറിച്ച്, ആദരവോടെ സംസാരിക്കുക. അവരുടെ മുമ്പില്‍ കനിവോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി വിനീതരായി പെരുമാറുക. ഇപ്രകാരം പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക: `നാഥാ, എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവര്‍ എന്നെ എവ്വിധം സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ പരിപാലിച്ചുവോ, അവ്വിധം നീ അവര്‍ക്ക് കാരുണ്യം അരുളേണമേ!` നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലുള്ളതെന്താണെന്ന് നാഥന്ന് നന്നായറിയാം. നിങ്ങള്‍ സച്ചരിതരാവുകയാണെങ്കില്‍, തെറ്റുകളില്‍ ബോധവാനായിക്കൊണ്ട് ദൈവദാസ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്കൊക്കെയും അവന്‍ ഏറെ പൊറുത്തുകൊടുക്കുന്നവനാകുന്നു. ബന്ധുവിന് അവന്റെ അവകാശം നല്‍കേണം. ദരിദ്രന്നും സഞ്ചാരിക്കും അവരുടെ അവകാശവും നല്‍കേണം-ദുര്‍വ്യയമരുത്. തീര്‍ച്ചയായും ധൂര്‍ത്തന്മാര്‍ ചെകുത്താന്മാരുടെ സഹോദരങ്ങളാകുന്നു. ചെകുത്താനോ, തന്റെ റബ്ബിനോട് നന്ദികെട്ടവനുമാകുന്നു. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ (ബന്ധുക്കളുടെയും ദരിദ്രരുടെയും സഞ്ചാരികളുടെയും) ആവശ്യങ്ങളെ (താല്‍ക്കാലികമായി) അവഗണിക്കേണ്ടിവന്നാല്‍, അപ്പോള്‍ അവരോട് സൌമ്യമായി സംസാരിക്കേണം. നിന്റെ കൈ പിരടിയില്‍ കെട്ടിവെക്കരുത്. മുഴുവനായി തുറന്നിടുകയും അരുത്. അങ്ങനെയായാല്‍ നീ അധിക്ഷിപ്തനും ദുഃഖിതനുമായിത്തീരും. നിന്റെ നാഥന്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമൃദ്ധിയായി വിഭവം നല്‍കുകയും ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്‍ തന്റെ ദാസന്മാരുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനും അവരെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമല്ലോ."

    ദൈവമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യം ഒറ്റവാചകത്തില് അവസാനിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യരമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല.കാരണം അതു പോലും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതയുടെ ഭാഗമാണ്..അതാണ് സല്കര്മ്മം.

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Chandra Babu നിഷ്കാമ കര്‍മം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്‌ഷ്യം. വിശക്കുന്നവനു അന്നം കൊടുക്കുമ്പോള്‍ മരിച്ചു ചെന്നാല്‍ എനിക്ക് മദ്യം കിട്ടും എന്ന ചിന്ത നിഷ്കാമം അല്ല.
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Rejesh Paul നാഥന്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കര്യങ്ങാല്‍ എല്ലാം നാഥന്റെ സൃഷ്ടിയായ എനിക്ക് വിഡിത്തമായി തോന്നിയാല്‍
    അത് എന്റെ കുറ്റമോ , നാഥന്റെ കുറ്റമോ??

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Zuhair Ali വയസ്സായ സ്വന്തം തള്ളയെ വീട്ടിലിരുത്തി രണ്ട് മധുരവാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് താങ്കള്ക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കില് കുറ്റം ആരുടേതെന്ന് സമൂഹം തീരുമാനിക്കും...
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali ‎@Chandra Babu നിഷ്കാമം എന്നൊന്നില്ല സാര്..അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്കാമിയെയും താങ്കള്ക്കുദാഹരിക്കാനും സാധ്യമല്ല.
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen Rejesh Paul
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Noorul Ameen 
    പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍


    "മതത്തെ വ്യാജമാക്കുന്നവന്‍ ആരെന്ന്‌ നീ കണ്ടുവോ?


    അനാഥക്കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുന്നവനത്രെ അത്‌.

    പാവപ്പെട്ടവന്‍റെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രോത്സാഹനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍.

    എന്നാല്‍ നമസ്കാരക്കാര്‍ക്കാകുന്നു നാശം.

    തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായ

    ജനങ്ങളെ കാണിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരായ

    പരോപകാര വസ്തുക്കള്‍ മുടക്കുന്നവരുമായ "[ഖുര്‍ആന്‍ 107:1-7]

    <<എന്താണ് സല്‍കര്‍മം?ദൈവത്തിനു സ്തുതി പറയുന്നതോ?കൈകൂലി കൊടുക്കുന്നതോ?അപരന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കു ആണി തറക്കുന്നതോ?>>

    ഇത് മൂന്നും അല്ല സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും, അനാഥകളുടെയും അഗതികളുടെയും പട്ടിണിമാറ്റുവാന്‍ സഹായിക്കുകയും വഴിപോക്കരെ സഹായിക്കുകയും, തന്റെ കയ്യിലുള്ള ധനം ധൂര്‍ത്തടിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് ചിലവഴിക്കുകയും ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ധനം ചെയ്യുക, എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍.

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  4 പേര്‍

   • Chandra Babu നിഷ്കാമ കര്‍മം ആണ് സ്വഗുന സമ്പൂര്‍ണം. എന്ത് കൊണ്ട് സ്വത്വപരമായ ഉണ്മയെ താങ്കള്‍ വേറിട്ട്‌ കാണുന്നു Zuhair Ali ?
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali മലയാളത്തില് പറഞ്ഞാലും...!
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Chandra Babu ഇവിടെ നിരബന്ധങ്ങലോ , നിബന്ടനകലോ ഇല്ല സുഹ്ര്തെ. താങ്കള്‍ക്കു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ബോധ്യപെടാവുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഗീതയെ എന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ചുരുക്കിയാല്‍ പോലും ഇതിനെക്കാള്‍ ലളിതവല്‍ക്കരിക്കുക സാധ്യമല്ല.
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali <<<Rejesh Paul ഇവയാണോ സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍?
    ഒരു ചോദ്യം
    എന്താണ് വ്യഭിചാരം??>>>

    പറയാം...സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കയറി വരുമ്പോള് മറ്റൊരുത്തന് "പുറത്തിറങ്ങി" വരുന്നത് കാണുമ്പോള് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുമല്ലോ കാരണം, നാഥന്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കര്യങ്ങാല്‍ എല്ലാം നാഥന്റെ സൃഷ്ടിയായ എനിക്ക് വിഡിത്തമായി തോന്നിയാല്‍
    അത് എന്റെ കുറ്റമോ , നാഥന്റെ കുറ്റമോ??

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Favas Kv 
    ‎"അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരേ, പുരുഷന്മാര്‍ മറ്റു പുരുഷന്മാരെ പരിഹസിക്കരുത്. പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠരായെന്നുവരാം. സ്ത്രീകള്‍ മറ്റു സ്ത്രീകളെയും പരിഹസിക്കരുത്. പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ പരിഹസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠകളായെന്നു വരാം. പരസ്പരം അവഹേളിക്കരുത്. ദുഷ്പേരുകള്‍ വിളിക്കയുമരുത്. വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടശേഷം ദുഷ്പേരുകള്‍ വിളിക്കുകയെന്നത് അത്യന്തം മോശപ്പെട്ട കാര്യമത്രെ. ഈ ദുശ്ശീലത്തില്‍നിന്നു പിന്തിരിയാത്തവര്‍ ധിക്കാരികള്‍ തന്നെയാകുന്നു."Quran chapter49:11

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Favas Kv ‎(12) "അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരേ, അധികം ഊഹിക്കുന്നതു വര്‍ജിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ ചില ഊഹങ്ങള്‍ കുറ്റമാകുന്നുണ്ട്. ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിക്കരുത്. ആരും ആരെക്കുറിച്ചും പരദൂഷണം പറയരുത്.നിങ്ങളാരെങ്കിലും മരിച്ച സഹോദരന്റെ മാംസം തിന്നാനിഷ്ടപ്പെടുമോ? നിങ്ങളതു വെറുക്കുകയാണല്ലോ. അല്ലാഹുവിനോടു ഭക്തി പുലര്‍ത്തുവിന്‍. അല്ലാഹു വളരെ പശ്ചാത്താപം കൈക്കൊള്ളുന്നവനും ദയാപരനുമാകുന്നു."
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen Rejesh Paul
    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen <<<നാഥന്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കര്യങ്ങാല്‍ എല്ലാം നാഥന്റെ സൃഷ്ടിയായ എനിക്ക് വിഡിത്തമായി തോന്നിയാല്‍
    അത് എന്റെ കുറ്റമോ , നാഥന്റെ കുറ്റമോ??>>
    താങ്ങളുടെ കുറ്റം.

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Noorul Ameen Chandra Babu<<<വിശക്കുന്നവനു അന്നം കൊടുക്കുമ്പോള്‍ മരിച്ചു ചെന്നാല്‍ എനിക്ക് മദ്യം കിട്ടും എന്ന ചിന്ത നിഷ്കാമം അല്ല.>>>
    വിശക്കുന്നവനു അന്നം കൊടുക്കുമ്പോള്‍ മരിച്ചു ചെന്നാല്‍ എനിക്ക് മദ്യം കിട്ടും എന്ന ചിന്ത മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് ഇല്ല.

    7 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu സ്വര്‍ഗം എന്നാല്‍ ഇസ്ലാം അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali 
    അഭൌതികമായ ഏതിനെ കുറിച്ചും അറിവ് ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാധ്യമം ദിവ്യബോധനം മാത്രമത്രെ. അതിനാല്‍ ദൈവം, സ്വര്‍ഗം, നരകം, മാലാഖമാര്‍, പിശാചുക്കള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരിലൂടെ ലഭിച്ച വിശദീകരണങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആര്‍ക്കും അറിയുകയില്ല. ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പരിമിതിയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് അവന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഭാഷയിലും ശൈലിയിലുമാണ് ദൈവം അഭൌതിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നല്‍കിയത്. അതിനാല്‍ സ്വര്‍ഗത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കവെ, അല്ലലും അലട്ടുമൊട്ടുമില്ലാത്ത സംതൃപ്തവും ആഹ്ളാദഭരിതവുമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയെന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാക്കിയ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "അവിടെ നിങ്ങള്‍ ആശിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്കു വേണമെന്ന് തോന്നുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാകും.'' (41: 31)
    മനുഷ്യന്റെ സകല സങ്കല്പങ്ങള്‍ക്കും ഉപരിയായ സ്വര്‍ഗീയ സുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞത്, ഒരു കണ്ണും കാണാത്തതും ഒരു കാതും കേള്‍ക്കാത്തതും ഒരു മനസ്സും മനനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമെന്നാണ്. അതിനാല്‍ സ്വര്‍ഗജീവിതം ഏതു വിധമായിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെവച്ച് നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടുക സാധ്യമല്ല. എന്നാല്‍ പ്രയാസമൊട്ടുമില്ലാത്തതും മോഹങ്ങളൊക്കെയും പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതും സുഖവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Chandra Babu സ്വര്‍ഗം അഭൌധികമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നു എന്നാണോ താങ്കള്‍ ഉദേശിക്കുന്നത്?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad അപ്പോള്‍ നാം തികച്ചളക്കുന്നതും, മക്കളെ നോക്കുന്നതും, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും, പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതും മതം അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu കിരണ്‍,

    ഇത് ഭൌധികമായ ഒരു വ്യാഖാനതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇവയൊന്നും തീര്‍ത്തും ബൌദ്ധികമായ ഒന്നല്ല താനും.

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണ്ടെതെയുള്ളൂ. മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കെണ്ടതോ അവയെ ദൈവീകവല്‍ക്കരിക്കെണ്ടാതോ ആവശ്യമല്ല അല്ലെ?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen 
    Chandra Babuസ്വര്‍ഗം എന്നാല്‍ പരലോകത്ത് ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ പ്രതിഫലം. ആ സ്വര്‍ഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുര്‍ആനില്‍ പലയിടത്തും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങള്‍ ആ സ്വര്‍ഗം ലഭിക്കുവാന്‍ ആണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ഗത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ ഒരു ഉദാഹരണം.

    "അല്ലാഹുവിന്‍റെ നിഷ്കളങ്കരായ ദാസന്‍മാര്‍ ഇതില്‍ നിന്ന്‌ ഒഴിവാകുന്നു.
    അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കാകുന്നു അറിയപ്പെട്ട ഉപജീവനം.
    വിവിധ തരം പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍. അവര്‍ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും.
    സൌഭാഗ്യത്തിന്‍റെ സ്വര്‍ഗത്തോപ്പുകളില്‍.
    അവര്‍ ചില കട്ടിലുകളില്‍ പരസ്പരം അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും.
    ഒരു തരം ഉറവു ജലം നിറച്ച കോപ്പകള്‍ അവരുടെ ചുറ്റും കൊണ്ടു നടക്കപ്പെടും.
    വെളുത്തതും കുടിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ഹൃദ്യവുമായ പാനീയം.
    അതില്‍ യാതൊരു ദോഷവുമില്ല. അത്‌ നിമിത്തം അവര്‍ക്ക്‌ ലഹരി ബാധിക്കുകയുമില്ല.
    ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും വിശാലമായ കണ്ണുകളുള്ളവരുമായ സ്ത്രീകള്‍ അവരുടെ അടുത്ത്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും
    സൂക്ഷിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട മുട്ടകള്‍ പോലെയിരിക്കും അവര്‍.

    ആ സ്വര്‍ഗവാസികളില്‍ ചിലര്‍ ചിലരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട്‌ പരസ്പരം ( പല ചോദ്യങ്ങളും ) ചോദിക്കും
    അവരില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു വക്താവ്‌ പറയും: തീര്‍ച്ചയായും എനിക്ക്‌ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു.
    അവന്‍ പറയുമായിരുന്നു: തീര്‍ച്ചയായും നീ ( പരലോകത്തില്‍ ) വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ തന്നെയാണോ?
    നാം മരിച്ചിട്ട്‌ മണ്ണും അസ്ഥിശകലങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക്‌ നമ്മുടെ കര്‍മ്മഫലങ്ങള്‍ നല്‍കപ്പെടുന്നതാണോ?
    തുടര്‍ന്ന്‌ ആ വക്താവ്‌ ( കൂടെയുള്ളവരോട്‌ ) പറയും: നിങ്ങള്‍ ( ആ കൂട്ടുകാരനെ ) എത്തിനോക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?
    എന്നിട്ട്‌ അദ്ദേഹം എത്തിനോക്കും. അപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അവനെ നരകത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യത്തില്‍ കാണും.
    അദ്ദേഹം ( അവനോട്‌ ) പറയും: അല്ലാഹുവെ തന്നെയാണ! നീ എന്നെ നാശത്തില്‍ അകപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു.
    എന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ( ആ നരകത്തില്‍ ) ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നവരില്‍ ഞാനും ഉള്‍പെടുമായിരുന്നു.
    ( സ്വര്‍ഗവാസികള്‍ പറയും: ) ഇനി നാം മരണപ്പെടുന്നവരല്ലല്ലോ
    തീര്‍ച്ചയായും ഇതു തന്നെയാണ്‌ മഹത്തായ ഭാഗ്യം. [ഖുര്‍ആന്‍ 37:40-60]

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Chandra Babu Kiran Prasad ഇത് നമ്മള്‍ ഭൌധികതയെ വ്യഖാനിക്കുന്നതിനനുസരിചിരിക്കും.
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen Kiran Prasad<<<അപ്പോള്‍ നാം തികച്ചളക്കുന്നതും, മക്കളെ നോക്കുന്നതും, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും, പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതും മതം അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ?>>>
    പിന്നെ ആരാണ് അത് മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചത്?

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad അമ്മ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനു പാല് കൊടുക്കുന്നത് മതം പറഞ്ഞിട്ടല്ല തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിചിട്ടുമല്ല.
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങേനിയാണോ? കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുകൊടുക്കാതെ കാട്ടിലോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന അമ്മമാരില്ലേ?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu 
    Noorul Ameen നൂറുല്‍,


    ഇത് തികച്ചും ഭൌധികമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ആണ്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായ ഒരു മുക്തി സങ്കല്‍പം അന്യമാവുന്നത്. ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ നിന്നും അന്യമായ എന്ത് സുഖങ്ങളാണ് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് താങ്കളുടെ വാക്കുകള്‍ എന്നില്‍ ഉണര്‍ത്തുന്നത്. കട്ടിലുകളില്‍ അഭിമുഖം ആയി ഇരിക്കുന്നതില്‍ എന്ത് സ്വര്‍ഗീയതയാണ് ഞാന്‍ കാണേണ്ടത് എന്നെനിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതില്‍ ക്ഷമിക്കണം.

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad Noorul തീര്‍ച്ചയായും. മതം പഠിച്ച അമ്മമാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen Kiran ശരിയാണ്, പക്ഷേ മതം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അമ്മമാര്‍ ചെയ്യാറില്ല.
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali 
    മതത്തെ കുറിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ കിരണിനെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്കള് പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നതും നന്മ ചെയ്യുന്നതും മതം പറഞ്ഞിട്ടല്ല.
    ശരിയാണ്.
    കാരണം മതം എന്നു കേള്ക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ മനസ്സിലോടിയെത്തുന്നത് കേവലം പൂജാ-മന്ത്രങ്ങളാണ്.ആ മതത്തിന് ദൈനം ദിനജീവിതത്തില് വലിയ റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല .
    അത്തരത്തിലൊരു മതത്തില് താങ്കളൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുമില്ല.
    അതു കൊണ്ട് മതവിശ്വാസിയാവേണ്ട. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില് മാത്രം വിശ്വസിക്കുക.
    പക്ഷെ, വേദഗ്രനഥം അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ അതിറക്കിയ ദൈവത്തെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു.
    ഇത്ര മാത്രം താങ്കള് വിശ്വസിക്കുക.
    അപ്പോള് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള കാരുണ്യം മാതാവിന് നല്കിയത് ദൈവമാണെന്ന് ബോധ്യമാവും.
    ഭൂമിയില് ചെയ്യുന്ന ഏത് നമ്മയും ദൈവികമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും.
    അതില് ദൈവിക കല്പനയോ ദൈവിക താല്പര്യമോ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാത്ത ഒരു സല്കര്മ്മവും ഭൂമിയില് താങ്കള്ക്ക് കാണിച്ചു തരാനാവില്ല.

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Kiran Prasad ശരി, ഇതെല്ലാം തന്നത് ദൈവം തന്നെ,ആവിധം അറിവുകള്‍ ഉള്കൊണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നാം പിറന്നത്. പിന്നെയെന്തിന് മതഗ്രന്ഥം പഠിക്കണം?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali 
    ഒരു മതഗ്രന്ഥവും താങ്കള് പഠിക്കേണ്ട.
    സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തില് നിന്ന് അവതരിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വല്ല ഗ്രന്ഥവും കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം അത് പഠിക്കാം.
    അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ജീവിതത്തിലെ വഴികാട്ടിയായി അത് വരും. താങ്കള് പറഞ്ഞ അറിവ് എല്ലാവരിലും നൈസര്ഗികമായി ഉള്ളതാണ്. സോഫ്ട് വെയറും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുമുള്ക്കൊണ്ടാണ് പിറക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ട്യൂട്ടോറിയല് വെച്ചോ യൂസര്ഗൈഡ് വെച്ചോ അതില് വര്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫലം ചെയ്യുക. അതേ ആ യൂസര്ഗൈഡ് മാത്രമായി ഖുര്ആനെ എടുക്കുക.(താങ്കള്ക്ക് ഏതാണോ ബോധ്യമാവുന്നത് അത്)
    ഒരു കാര്യം കൂടിയറിയുക. മതം പഠിച്ചവരെയും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ ചര്ച്ച ചെയ്തല്ലോ.
    മതം വിശ്വാസിയിലും കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും വലിച്ചെറിയുന്നവരുമുണ്ടാകാം മതം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരിലുമുണ്ടാവാം. കാരണം അവരുടെ മതം അതിന് തടസ്സമല്ലെങ്കില്...
    കിരണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് മതം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം.
    പ്രശ്നം തീര്ന്നില്ലേ...അതെ, ഇസ്ലാം ഒരു മതമല്ല.

    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Kiran Prasad അപ്പോള്‍ എല്ലാ പക്ഷിമൃഗാദികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് മതമാണ്‌ അല്ലെ?
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Noorul Ameen അതേ
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali അല്ല, താങ്കള് വീണ്ടും മതത്തില് പിടിച്ചു തൂങ്ങുന്നു...അതൊഴിവാക്കാം. എല്ലാ പക്ഷിമൃഗാദികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ്. Thats Obsolutly Currect
    6 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Kiran Prasad മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ എതിര്‍ക്കുന്നതില്‍ ഞാന്‍ താല്പര്യം കാണുന്നില്ല.പക്ഷെ അതിനെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്നതില്‍ എന്തര്‍ത്ഥം?
    എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായി ഒരു ജീവിതരീതി മേനയുന്നതല്ലേ നല്ലത്?

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു ജന്തുവും, രണ്ട്‌ ചിറകുകള്‍ കൊണ്ട്‌ പറക്കുന്ന ഏതൊരു പക്ഷിയും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങള്‍ മാത്രമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നാം യാതൊന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നീട്‌ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക്‌ അവര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ്‌.(Quran_6:38)
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Naseel Ibnu Azeez നന്മമയേത് തിന്മ്മയെതു എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ആയിരം ഉത്തരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും .....എന്നാല്‍ യുക്തിവാദിക്ക് ഒരു ഉത്തരം നല്‍കകാന്‍ കഴിയുമോ.....?
    ഇനി എന്തിനു നന്മമാത്രം ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ......യുക്തിവാദി പെട്ടതുതന്നെ .........!

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali മത ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങണമെന്നാരു പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ വിഴുങ്ങരുതെന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം..
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Noorul Ameen തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ ദൈവം കല്‍പ്പിക്കുന്നില, എല്ലാം ആലോചിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം. പിന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ പിന്നെ എന്തിന്നാണ് വേറെ ഒരു ജീവിതരീതി? അപ്പോള്‍ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്?
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Kiran Prasad എല്ലാ പക്ഷിമൃഗാദികളും ഇസ്ലാം ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അല്ല?
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali Good Quest....!
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Naseel Ibnu Azeez Kiran Prasad "എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായി ഒരു ജീവിതരീതി മേനയുന്നതല്ലേ നല്ലത്?.."

    നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്മ തിന്മകളെ വേര്‍തിരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ ?

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Sharon P Abraham എല്ലാ പക്ഷി മൃഗാദികളും ക്രിസ്ത്യന്‍ ആണ് എന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നു...
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Shameer Hasan 
    യുക്തിവാദം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു


    നിങ്ങൾ യുക്തി അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക


    യുക്തി അനുസരിച്ച് വ്യഭിചരിക്കാം

    ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം

    എന്തു അഴിഞ്ഞാട്ടവുമാകാം,ജീവിത അടിച്ചുപൊളിക്കാം കാരണം ദൈവമില്ല.
    നാഥനില്ലാ കളരിയാണ് ലോകം.

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Zuhair Ali 
    അതെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇസ്ലാമാണ്. പക്ഷെ ..ഇതര ജീവജാലങ്ങളില് നിന്ന് മനുഷ്യന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവന്റെ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് വശമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സ്വാതന്ത്യമില്ലാത്ത വശം. അവിടെ അവന് ദൈവത്തിന് സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമാണ്. അവയവങ്ങളുടെ പ്രൊസസിങും ധര്മ്മവുമെല്ലാം അതില് പെടുന്നു. എന്നാല് മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. അത് മനുഷ്യന് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വശം. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനല്ലാതെ ഒരു കാക്കക്കും പൂച്ചക്കുമില്ല.എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഭാര്യയെ തലോടാനും നാല് പൊട്ടിക്കാനും കഴിയും.അതിലേത് തിരഞ്ഞെടു്ക്കുന്നുവെന്നതാണ് പരീക്ഷണം.സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആ മേഖലയിലും ദൈവത്തിന് സമര്പ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം.

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Kiran Prasad നാഥനില്ലാ കളരിയാകും ലോകം എന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഭയം മാത്രം
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad മറ്റു ജീവികളുടെ ഭക്ഷണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങള്‍ ഇല്ലേ? സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ തിന്നുന്ന ജീവജാലങ്ങള്‍ ഇല്ലേ? ഇണയെ കൊല്ലുന്ന ജീവികള്‍ ഇല്ലേ? അവയോ?
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali 
    <<<എല്ലാ പക്ഷി മൃഗാദികളും ക്രിസ്ത്യന്‍ ആണ് എന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നു...>>>
    സോറി...
    ഞാനുദ്ദ്യേശിച്ചത് ഇസ്ലാം മതത്തെയായിരുന്നില്ല.
    ഇസ്ലാമിനെയായിരുന്നു.
    അഥവാ ദൈവിക സമര്പ്പണം.
    ആ സമര്പ്പണത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലരും ഉള്പ്പെടുന്നു.
    ഷാരോണ് "ക്രിസ്തുമതം"എന്നത് കൊണ്ട് ദൈവിക സമര്പ്പണമാണെങ്കില് താങ്കള് പറഞ്ഞതും നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ്.

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Kiran Prasad ശരിയാണ് suhair ali എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് ഒന്നുതന്നെ. നന്മ തന്നെ. ഞാന്‍ മാത്രം ശരിയെന്നത് ഓരോരുത്തരും ഒഴിവാക്കിയാല്‍ മതി.
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali 
    മറ്റു ജീവികളുടെ ഭക്ഷണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങള്‍ ഇല്ലേ? സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ തിന്നുന്ന ജീവജാലങ്ങള്‍ ഇല്ലേ? ഇണയെ കൊല്ലുന്ന ജീവികള്‍ ഇല്ലേ? അവയോ?


    എല്ലാം ഉണ്ട് ..
    അത് തന്നെയാണ് അവയുടെ നിയോഗം...അവരുടെ ഇസ്ലാമും...! അവരുടെ ജീവിത ചക്രം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങിനെയാണ്. എല്ലാം പോട്ടെ...
    മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനും ജീവനുള്ള സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുെ സഹകരിക്കേണ്ടേ...
    പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന് കാലുകുത്താത്ത ഒരു കാട്ടിലും ഒരു ജീവിയും പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തിട്ടില്ല...ഒരു ജീവിയുടെ വംശം നശിച്ചിട്ടുമില്ല.

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali <<<ശരിയാണ് suhair ali എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് ഒന്നുതന്നെ. നന്മ തന്നെ. ഞാന്‍ മാത്രം ശരിയെന്നത് ഓരോരുത്തരും ഒഴിവാക്കിയാല്‍ മതി.>>>
    Currect.

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad മിണ്ടാപ്രാണികള്‍ ഫ്രീയാണ് എതുമതക്കാര്‍ക്കും എടുക്കാം.
    ഡിനോസറും ചത്തത് മനുഷ്യന്‍ കാരണമാകും അല്ലെ?

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali 
    Circadian rhythm എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.
    ഭൂമിക്കൊരു ജൈവഘടികാരമുണ്ട്.
    അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയരിക്കും.
    അതൊരിക്കലും തകര്ച്ചയല്ല. അതിനുപയോഗിച്ച വാക്കു പോലും താളം ( rhythm) എന്നാണ്.
    ആതാളത്തിനാണ് ഒരോ ജീവിയും ഭൂമിയില് അധിവസിക്കുന്നത്. അതിജീവിക്കുന്നത്.
    ഭൂമിയില് തന്നെ സ്വയം വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത്.
    പിന്നീടുള്ള തലമുറക്ക് വഴിമാറികൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് Circadian rhythm.http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_cycle ഇവിടെ വായിക്കാം.

    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad തീര്‍ച്ചയായും ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു. വംശനാശത്തിനു കാരണം മനുഷ്യനാണെന്നു പറഞ്ഞതിന് മറുപടിപരഞ്ഞെന്നു മാത്രം
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali ഇപ്പോള് ഇസ്ലാമിനെ താങ്കളെങ്ങിനെ വിലയിരുത്തുന്നു...
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad വിലയിരുത്താന്‍ ഞാന്‍ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മുഴുവന്‍ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഖുര്‍ ആന്‍ ന്റെ മലയാള പരിഭാഷ പകുതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്പെടെണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു മതത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കിടക്കെണ്ടാതല്ലാത്ത മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതമായ ഒരു നല്ല പുസ്തകം.
    5 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  3 പേര്‍

   • Chandra Babu ഏതു മനുഷ്യനാണ് കുറാന്‍ നിര്മിച്ചതെന്നാണ് കിരണ്‍ കരുതുന്നത്?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali Goood Quest...
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad മുഹമ്മദ്‌ നബി
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali Evidence?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Kiran Prasad No കരുതുന്നു.
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali Then?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu 
    ഞ്ഞുആനും അങ്ങിനെ കരുതുന്നു. മുഹമ്മദ്‌ നബി ആയിരിക്കാം ഖുറാന്‍ ലോകത്തിനു നല്‍കിയത്. പിന്നീട് മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ മരണ ശേഷം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ഖുറാന്‍ പുസ്തക രൂപത്തില്‍ ആക്കിയത്. പുസ്തക രൂപത്തില്‍ ആക്കുമ്പോള്‍ കുറെ സൂക്തങ്ങള്‍ വിട്ടു പോവുകയോ, കൂട്ടി ചേര്‍ക്കുകയോ എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിയാ മുസ്ലിം ആയ എന്റെ സഹ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പറയുന്നത് കുരനില്‍ ഇരു പ്രകാശങ്ങള്‍ എന്ന അര്‍ഥം വരുന്ന (നൂരയിനി) എന്ന ഒരു അധ്യായം ഉണ്ടായിരുന്നെത്രേ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യുല്പതിയുള്ളവര്‍ ഇതിന്റെ നിജാവസ്ഥ ചര്‍ച്ചയില്‍ കൊണ്ട് വരുമല്ലോ?

    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali Quran Is Living Book in History..Not Myth and Mysterious. ഖുര്ആന് ചരിത്രത്തില് ജീവിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിന് ഒന്നര സഹസ്രാബ്ധത്തിനപ്പുറം പഴക്കം പോലുമില്ല. അതിനും മുമ്പേ നൂറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ളതു പോലും ഓഥറാരാണെന്ന് കൃത്യമാണ്. ഖുര്ആന്റെ വിഷയത്തില് എന്താണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത്...? പഠിക്കാം. ഖുര്ആന് മുഹമ്മദ് രചിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നതാരെല്ലാമാണ്. ഖുര്ആന് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിന് രചിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറയുന്നതാരെല്ലാമാണ്..?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Naseel Ibnu Azeez Chandra Babu "ഞ്ഞുആനും അങ്ങിനെ കരുതുന്നു "

    തെളിവുകള്‍ അല്ലെ നമ്മള്‍ക്ക് ആവശ്യം .............?

    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Chandra Babu ഖുറാന്‍ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകം ആണ് എന്നതിന് എന്താണ് താങ്കള്‍ തെളിവാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം അല്ലാതെ?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali <<<പുസ്തക രൂപത്തില്‍ ആക്കുമ്പോള്‍ കുറെ സൂക്തങ്ങള്‍ വിട്ടു പോവുകയോ, കൂട്ടി ചേര്‍ക്കുകയോ എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.>>> ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല.ഖുര്ആനിന്റെ ആദ്യ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളടക്കം ഇന്നും ലോകത്ത് ലഭ്യമാണ്. ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായി ലോകത്താര്ക്കും ഇന്നേവരെ തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല.
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Sudheer Oyoor 
    മുഹമ്മദിന് 40 ആം മത്തെ വയസ്സില്‍ പ്രവച്ചകത്തം കല്‍പ്പിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്ത്യന്‍ സന്യാസിയാണ് ....


    അയ്യാളില്‍ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ ഇതിഹാസ കഥകളാണ് ഖുറാന്‍ ,പിന്നെ തന്റെ അടുത്ത് ഉപദേശങ്ങള്‍ തേടി എത്തിയവര്‍ക്ക് ....


    വെളിച്ചപ്പടുകളെ പോലെ കോലം തുള്ളി പുറപ്പെടുവിച്ച കുറെ വെളുപാടുകളും .....അല്ലതെ ഖുറാനില്‍ എന്താ ഉള്ളത് ?..

    ഉദാഹരണം ഒരു സഹാബി വന്നു പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യെ എന്നോട് കിടപ്പ് മുറിയില്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ല .....

    ഉടനെ ഒന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ടു മുഹമ്മദ്‌ പറയും അവളെ കെട്ടിയിട്ടു തല്ലിക്കോ ......

    ഇതാണ് ഖുറാന്‍ ..

    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali <<<ഖുറാന്‍ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകം ആണ് എന്നതിന് എന്താണ് താങ്കള്‍ തെളിവാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം അല്ലാതെ?>>>
    Good Quest..
    വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രം ഖുര്ആന് ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല.
    മനുഷ്യന്റെ പക്കലുള്ള ഏതേത് മാനദണ്ഡമുപയോഗിച്ചു വേണമെങ്കിലും ഖുര്ആന് ദൈവികമാണെന്ന് തെളിയിക്കാം.

    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali അത് ചരിത്രമോ ഭാഷയോ സാഹിത്യമോ ശാസ്ത്രമോ പ്രവചനമോ ഉളളടക്കമോ വെല്ലുവിളികളോ എന്തുമാവാം..
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu 
    യമാമ യുദ്ധത്തില്‍ കുറാന്‍ മന പാഠം ആകിയ ഒട്ടേറെ പേര്‍ മരണപെട്ടപ്പോഴാനു ഖുറാന്‍ പുസ്തക രൂപേനെ ആക്കെണ്ടാതിനെ കുറിച്ച് നബിയുടെ അനുയായികള്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കില്‍ നബിക്ക് ഇത്തരം ചിന്തകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒട്ടേറെ കുറാന്‍ വചനങ്ങള്‍ കല്ലിലും, തൊലിയിലും, മരത്തിലും, മനസ്സിലും എല്ലാം ആയിരുന്നു എന്നാണു പറയപെടുന്നത്. കുറാന്‍ പലരും പല രൂപത്തില്‍ ചൊല്ലുന്നതും കണ്ടിട്ടുടായിരുന്നത്രേ. എന്തായാലും ഈ രീതിയില്‍ മനസ്സില്‍ നിന്നും ക്രോദീകരിച്ചാല്‍ ‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ മറ്റു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികള്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഉമ്മര്‍ കലീഫ ഉത്തരവിട്ടു എന്നും പറയപെടുന്നു. ഇതെല്ലാം ആണ് സംശയത്തിനിട നല്‍കുന്നത്.

    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Jithin Babu പാപം ചെയ്യുന്തോറും ദൈവ ഭക്തി കൂടും എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അത് എത്ര പേര്‍ക്ക് അന്ഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu ഏതു രീതിയാല് താങ്കള്‍ ഇത് തെളിയിക്കുക സുഹൈര്‍. ദൈവികത ചരിത്ര പരമായി തെളിയിക്കാവുന്ന ഒന്നാണോ?
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu Cannot accept Jithin Babu
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Jithin Babu innu devalayangalil kuminju koodunna sambathinte valiya pankum neraya margggathil sambadichathalla ennathu nagnamaya sathyam anu....
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali i m now leaving...from here..Lounch Break
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Chandra Babu Zuhair Ali Have a nice lunch!
    4 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി

   • Zuhair Ali 
    ‎@Chandra Babu പ്രസക്തമായ അന്വേഷണം.
    പക്ഷെ താങ്കളുടെ കമന്റില് കുറെ പിശകുകളുണ്ട്.
    പ്രവാചകന് ഖുര്ആന് അവതരിപ്പിച്ചത് വിവിധ സന്ദര്ഭങ്ങളിലായാണ്. അഥവാ ഇന്ന് കാണുന്ന ക്രമത്തിലല്ല ഖുര്ആന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോരോ സന്ദര്ഭത്തിലും അവതരിപ്പിച്ചത് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പുറമേ അവകൃത്യമായി മനപാഠമാക്കിയവരും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.

    അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഖുര്ആന് അവസാന സൂക്തവും അവതരിപ്പിച്ചു തീരുന്നതു വരെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് രണ്ട് പുറംചട്ടകള്ക്കുള്ളില് ക്രോഡീകരിക്കുക സാധ്യവുമല്ല. കാരണം പ്രവാചകന്റെ മരണത്തിന് 9 ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഖുര്ആന് അവതിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസത്തിനുള്ളില് അത് നിറവ്വഹിക്കുക പ്രയാസവുമാണ്. എന്നാല് ഹദീസ് പോലും രേഖപ്പെടു്തതാതെ ഖുര്ആന് മുന്ഗണന നല്കാന് പ്രവാചകന് കല്പിച്ചു.അത് കൊണ്ട് പ്രവാചകന് അത്തരം നീരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന ചിന്ത വസ്തുതാപരമല്ല. മാത്രവുമല്ല, ഖുര്ആന് ഒരു വാക്കുപോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനപാഠമാക്കിയ നൂറകണക്കിന് ആളുകള് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും ഉണ്ട്.

    <<<Prophet Muhammad died in June 632. The Battle of Yamama was fought in December of the same year, between the forces of the first righteous caliph Abu Bakr and Musailima.http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_history>>> അഥവാ ആറുമാസത്തിന് ശേഷം 70 ഓളം ഖുര്ആന് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയവര് രക്തസാക്ഷികളായപ്പോള് രേഖപ്പെടുത്തിയവ പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉസ്മാന്റെ കാലത്താണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാം പ്രചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും വിവിധ ഭാഷക്കാരും ദേശക്കാരും അവര്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തില് ഖുര്ആന് പാരായണം ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയത് ഖലീഫയുടെ ശ്രദ്ധയില്പെട്ടു. അപ്പോഴും നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഒറിജിനലിനൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല.

    ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ഥപതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുകയും ഔദ്വേഗികമായി ഈ ഒരൊറ്റ ഖുര്ആനെ അംഗീകരിക്കുകയും വിവിധ പകര്ത്തിയെഴുത്തെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഖുര്ആന് തന്നെയാണ് Script Uthmani എന്ന പേരില് ഇന്നും ലോകത്തുള്ളത്. ഉസ്മാന് (റ) രക്തം പുരണ്ട പ്രസ്തുത ഖുര്ആന് original Copy ഈ നിമിഷവും താഷ്കന്റിലെ മ്യൂസിയത്തിലിന്നും നിലവിലുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം.http://en.wikipedia.org/wiki/Uthman_Qur'an.

    "നിശ്ചയം നാമാണീ ഗ്രന്ഥമിറക്കിയത്. നാം തന്നെ അത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും (15:9)"

    ٌഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പുലര്ച്ച തന്നെയാണിത്. അഥവാ ഖുര്ആന് ദൈവികമാണെന്നതിന്റെ ചരിത്ര ദൃഷ്ടാന്തം കൂടിയായി ഇത് നിലനില്ക്കുന്നു.

    3 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Rejesh Paul 
    Zuhair Ali <<<Rejesh Paul ഇവയാണോ സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍?
    ഒരു ചോദ്യം
    എന്താണ് വ്യഭിചാരം??>>>


    പറയാം...സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കയറി വരുമ്പോള് മറ്റൊരുത്തന് "പുറത്തിറങ്ങി" വരുന്നത് കാണുമ്പോള് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുമല്ലോ കാരണം, നാഥന്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കര്യങ്ങാല്‍ എല്ലാം നാഥന്റെ സൃഷ്ടിയായ എനിക്ക് വിഡിത്തമായി തോന്നിയാല്‍
    അത് എന്റെ കുറ്റമോ , നാഥന്റെ കുറ്റമോ??
    --------------------------------------------
    താങ്കള്‍ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് താങ്കള്‍ക്കും ലൈക്‌ ഇട്ട വര്‍ക്കും മനസിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു,
    എന്‍റെ അമ്മയോ, പെങ്ങളോ, കൂട്ടുകാരിയോ മറ്റൊരാളെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദേശിച്ചതെങ്കില്‍
    ക്ഷമിക്കുക കൂട്ടുകാരാ , അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതില്‍ കൈകടത്താന്‍ ഞാന്‍ ഒരുക്കമല്ല......

    ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് · 

   • Rejesh Paul അമ്മയുടെ ചാരിത്ര്യം പരിശോധിക്കുന്ന മക്കള്‍. ...... ..
    ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ·  ·  3 പേര്‍

   • Zuhair Ali 
    ഒകെ...എങ്കില്‍ നോ പ്രോബ്ലം സാര്‍...ഇവിടെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങള്‍ക്കും ധാര്‍മ്മികതക്കും വില കല്‍പ്പിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഖുര്‍ആനിലൂടെ പറയുന്നത്. ഖുര്‍ആന്‍ ഒരിക്കലും മാര്‍ഗ ദര്‍ശനമാമില്ല സര്‍, അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കല്ലാതെ...ഇത് പറഞ്ഞതും ഖുര്‍ആന്‍ തന്നെയാണ്. " ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ വേദമാകുന്നു. ഇതില്‍ സംശയമില്ലതന്നെ ഭക്തിപുരസ്സരം ജീവിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള സന്‍മാര്‍ഗദര്‍ശകമത്രെ ഇത്. ഭക്തജനങ്ങളോ, അതിഭൌതിക യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും നാം നല്‍കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളില്‍നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരും നിനക്ക് അവതീര്‍ണമായ വേദ(ഖുര്‍ആന്‍)ത്തിലും നിനക്കുമുമ്പ് അവതീര്‍ണമായിട്ടുള്ള ഇതര വേദങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരും പരലോകത്തില്‍ ദൃഢബോധ്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ അവരുടെ റബ്ബിങ്കല്‍നിന്നുള്ള സന്‍മാര്‍ഗത്തിലാകുന്നു. അവര്‍തന്നെയാണ് വിജയം വരിച്ചവരും."

    18 മിനിറ്റുകള്‍ മുമ്പ് ·  ·  2 പേര്‍

   • Zuhair Ali 
    വാസ്തവത്തില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം ആദ്യന്തം സന്മാര്‍ഗദര്‍ശകമാണെങ്കിലും ഇതില്‍നിന്ന് ഫലമെടുക്കുവാന്‍ മനുഷ്യനില്‍ ചില ഉല്‍കൃഷ്ട ഗുണങ്ങള്‍ അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവയില്‍ ഒന്നാമത്തേത്; മനുഷ്യന്‍ ദൈവഭക്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം. അവനില്‍ നന്മതിന്മാ വിവേചനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തിന്മയില്‍നിന്ന് അകന്നുനില്‍ക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും നന്മയില്‍ തല്‍പരനും നല്ലതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ഉല്‍സുകനും ആയിരിക്കണം. മറിച്ച്, ഇഹലോകത്ത് മൃഗതുല്യരായി ജീവിക്കുന്നവരും സത്യാസത്യബോധമില്ലാതെ ലോകം പോകുന്നവഴിക്ക് പോകുന്നവരും തന്നിഷ്ടക്കാരും ദേഹേഛക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നടക്കുന്നതില്‍ സന്തുഷ്ടരുമായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഖുര്‍ആനില്‍ യാതൊരു മാര്‍ഗദര്‍ശനവുമില്ല.(ഇത് Copy &Paste ആണ് From this link http://thafheem.net/getinterpretation.php?q=2&r=3&hlt=undefined&sid=0.3529758092481643)

    15 മിനിറ്റുകള്‍ മുമ്പ് · 

   • Zuhair Ali Good By Rajesh Poul...