ജൈവലോകവും പരിണാമത്തിന് വിധേയമായിട്ടില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം


ഈ ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്നത്:
ജൈവലോകവും പരിണാമത്തിന് വിധേയമായിട്ടില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു...! Ordovician (Age: 490 – 443 million years)കാലത്തെ നക്ഷത്ര മത്സ്യവും 50 million years മുമ്പുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരമായ സക്വേയയുടെ ഇലയും 125 million വര്ഷം മുമ്പുള്ള വണ്ടുകളും 50 million വര്ഷം മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ ആര്യ വേപ്പിലയും ഇന്നത്തെ അവയുടെ രൂപവും തമ്മില് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. അഥവാ പരിണാമവാദം പിടിച്ചു നല്ക്കാന് പാടുപെടുന്ന ഫോസിലുകള് മുഴവന് പരിണാമവാദത്തെ തകര്ത്തെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും അവക്കനുയോജ്യമായ രീതിയില് കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രകന്റെ സാധ്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് നിലനില്ക്കുമ്പോള് അവയെല്ലാം നിരാകരിക്കാനായി യുക്തിവാദികള് ഏറ്റി നടക്കുന്ന പരിണാമവാദത്തിനുള്ള ന്യായങ്ങള് തന്നെ ഈ ഫോസിലുകളിലൂടെ ഉടഞ്ഞില്ലാതാവുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 22 ·  ·  · 
 • Naser KpDrJamshed MoiduSiyad Ph എന്നിവര്‍ ഇതിഷ്ടപ്പെടുന്നു.
  • Pk Shakeel 
   പരിണാമവാദം എല്ലാത്തിന്റെയും തല തൊട്ടപ്പന്‍ അറിവ് ആണ് എന്നു യുക്തി വാദികള്‍ പറയുന്നുണ്ടോ? 9 ഗ്രഹങ്ങള്‍ എന്നായിരുന്നൂ സൌരയൂദത്തെ പറ്റി ഉള്ള അറിവ് അടുത്തുവരേ. 10മത് ഒരു ഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടിപിടിച്ചിരിക്കുന്നൂ. അപ്പോള്‍ ആ അറിവ്...കൂടുതല്‍ കാണുക
   ഫെബ്രുവരി 23 12:58am-ന് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി
  • Sayoob Vadakke Chanat <<<പരിണാമവാദം എല്ലാത്തിന്റെയും തല തൊട്ടപ്പന്‍ അറിവ് ആണ് എന്നു യുക്തി വാദികള്‍ പറയുന്നുണ്ടോ?>>ശകീല്‍. എല്ലാ യുക്തിവാദികളും അങ്ങനെ അല്ല. എന്നാല്‍ ചില യുക്തിവാദികള്‍ അങ്ങനെ ആണ് താനും.
   ഫെബ്രുവരി 23 3:23am-ന് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി
  • Naser Kp അറിവുകള്‍ ഒന്നും തല തോട്ടപ്പന്മാരല്ല. ഒരു അറിവും തിരുതപെടെണ്ടാതല്ലാതെയും ഇല്ല എന്നാ ചെറിയ ആദര്‍ശം മാത്രമേ ശാസ്ത്രതിനുള്ളൂ
   ഫെബ്രുവരി 23 3:46am-ന് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി
  • Noushad K T Calicut തലമുറകള്‍ കൈമാറിക്കിട്ടിയ വിശ്വാസം തള്ളിപ്പരഞ്ഞലെ വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ നന്നാകൂ എന്നത് ഒരു നല്ല സങ്കല്പമാണോ?
   ഫെബ്രുവരി 23 3:54am-ന് · 
  • Noushad K T Calicut അറിവുകള്‍ തിരുതപ്പെടെണ്ടത് തന്നെയാണ്.. പക്ഷെ വിശ്വാസം അത് തിരുത്തപ്പെടുമ്പോള്‍ മുന്‍കൂട്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്ധ തന്നെ അനിവാര്യമാണ്...
   ഫെബ്രുവരി 23 4:12am-ന് · 
  • Zuhair Ali <<<പരിണാമവാദം എല്ലാത്തിന്റെയും തല തൊട്ടപ്പന്‍ അറിവ് ആണ് എന്നു യുക്തി വാദികള്‍ പറയുന്നുണ്ടോ? >>> പരിണാമവാദം എല്ലാത്തിലും തലതൊട്ടപ്പനാണെന്ന് ഞങ്ങള് വാടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പോ ഒഴിഞ്ഞുമാറാം. എന്നാല് ചില ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം നല്കേണ്ട വരും...ജീവജാലങ്ങള് പരിണമിച്ചുണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമല്ലെങ്കില് പിന്നെ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി? മൂന്നാമതൊരു തിയറി ഇതു വരെ കേട്ടിട്ടില്ല. പഠിക്കാനാണ്.
   ഫെബ്രുവരി 23 6:31am-ന് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി
  • Zuhair Ali Shakeel, Naser മറുപടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ
   ഫെബ്രുവരി 24 10:13am-ന് ·  ·  ഒരു വ്യക്തി
  • DrJamshed Moidu Zuhair Bhai....Naserinalla..eni oru parinaaavaathium utharamilla...HARUN YAHYA aaa adhyayam close cheythu...Arijillae Harunyahyayudae ATLAS OF CREATION 14 volumethil irakaan pookunnu..MashAllah
   ഫെബ്രുവരി 24 11:19am-ന് ·  ·  2 പേര്‍
  • Shehzad Son Altesse I again challenge all athiests in the name of Quran to prove any scientific fact which is against the teaching of Quran
   ഫെബ്രുവരി 24 4:44pm-ന് · 
  • Zuhair Ali എല്ലാത്തിനും പ്രകൃതിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ചൂണ്ടുന്ന യൂക്തിവാദികള് തന്നെ പ്രകൃതിക്കുമുന്നില് തോറ്റു പോവുന്നതാണിവിടെ കാണുന്നത്.